Staby Kirke

Dette billede er taget efter endt istandsættelse af kirkens kalkmalerier i 1991. Denne scene "Kongernes tilbedelse" blev fremdraget og istandsat efter at have haft adskillige skader i overfladen. Kirken havde haft usædvanligt mange kalkninger grundet sodsværtende kakkelovne og det oprindelige pudslag og maleriets malebund var kalkfattigt og stærkt smuldrende.