Om værkstedet

Værkstedets historie

KV Konservering er et konserveringsværksted beliggende i Ringe. Værkstedet blev etableret i 1986 af Karsten Vikkelsø Larsen, som er uddannet fra Kunstlinjen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i 1984. Værkstedet udfører opgaver indenfor malerikonservering, kirkeinventar, mural- og kalkmalerier, farveundersøgelser og ny farvesætning af kirkeinventar. Vores opgaver spænder fra privatejede enkeltgenstande som maleri og skulptur til større og mindre projekter med arkitektur og inventar - oftest relateret til historiske bygninger som kirker og herregårde. Arbejdsfeltet er bredt – både hvad angår genstandenes materialer og deres alder, og vores opgaver kan variere fra enkelte timer på et maleri til flere årsværk i bygninger. I vores arbejde kombineres moderne konserveringsmetoder og -materialer med traditionelle håndværksteknikker. Værkstedets ansatte er uddannet på konservatorskolens afdelinger for kunst og monumentalkunst og arbejdet udføres ud fra solide håndværksmæssige principper kombineret med moderne arbejdsmetoder. Der udføres altid en grundig dokumentation af genstande og det udførte arbejde. Vi er vant til at samarbejde med mange faggrupper og i et godt samarbejde med Nationalmuseet, menighedsråd og arkitekter. Under punktet "referencer" er der eksempler på udførte projekter med nogle få billeder og kommentarer. Ønskes flere referencer er man velkommen til at kontakte værkstedet under ledelse af Karsten Larsen.