Sådan gør du

Lovgivning/procedure

  Skal en kirke istandsættes, hvad enten det drejer sig om kalkmalerier, inventar, malerier eller andet, kontaktes som udgangspunkt Nationalmuseet. Ifølge lovgivning må istandsættelse af kalkmalerier og inventar i kirkerne, der er over 100 år gammelt kun ske i henhold til forslag, der er bragt til veje gennem Nationalmuseet og er godkendt af stiftsøvrigheden. Det munder som regel ud i en forundersøgelse, der udføres af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og finansieres af den enkelte kirke. Selv om en kirke er yngre end 100 år, kan den omfatte dele af en ældre kirkebygning eller være opført på et sted, hvor der tidligere har stået en kirke. Der kan derfor f.eks. være arkæologiske interesser, som man bør tage hensyn til ved jord- og gulvarbejder og ved arbejde med installationer af forskellig art. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at man hører Nationalmuseet. Ved konserverings- eller restaureringsopgaver på mere end 300.000 kr. skal Menighedsrådende ifølge tilbudsloven fra 2005 indhente tilbud fra mere end én udførende virksomhed, der er kvalificeret til at udføre det pågældende arbejde. For at garantere menighedsrådene, at konserveringsarbejdet udføres efter de bedste standarder, inddrager vi Nationalmuseets kirkekonsulenter i de enkelte opgaver. Konsulenternes vurderinger sikrer, at der tages de nødvendige faglige og antikvariske hensyn. Ved restaurerings- og konserveringsopgaver af yngre karakter kontaktes vores værksted direkte. Har du spørgsmål omkring en mulig opgave eller er der ønske om at få uddybende spørgsmål besvaret, er man velkommen til at ringe direkte til værkstedet.